איך נולדות ערים

כל הערים החלו כעיירות. הן צמחו לערים עקב תנאים סוציאליים, כלכליים ופוליטיים אשר משפיעים על השכונה ועל הקהילה שבשכונה. כאשר הקהילות גדלות הן משתנות באופנים רבים המשפיעים על שוֹוי הבתים.
אם נצליח לאתר את ההתחלה של העיר, את המאפיינים הסוציאליים, הפוליטיים, הכלכליים והפיזיים של העיר – נדע לפתח את ה- DNA של העיר, city origin. כי יש בהם להשפיע באופן ישיר על התפתחות העיר.
מבחינה היסטורית השכונה או העיר נולדו מתוך צורך במקורות מזון ומים. גם צורך להגן מפני אויבים. בארצות הברית ברוב המקרים המקומיים התיישבו בגלל יתרונות מסחריים שהיו באותו מיקום. ולכן המיקום הטופוגרפי וצירי תנועה היוו שיקול חשוב. הושם גם דגש על משאבים טבעיים וגולמיים אשר יש בהם לפתח את המסחר. כך למשל נוצרו מקומות מגורים ליד מכרי נחושת ועופרת וכיוצא בזה.

גלילה לראש העמוד