אימות הנתונים verification of data

נהוג כי השמאי יבצע בדיקה ראשונית לאמיתות הנתונים של הבתים בני ההשוואה. נניח על ידי ביקור בכתובות של אותם בתים, או על ידי הצלבת הנתונים משני מקורות שונים. השמאי יכול לבקר באותו הבית ולראות אותו מרחוק, field inspection, או, window inspection, או לבצע הצלבת המידע עם מקור אחר, cross – check. נניח לשאול את המתווך או עו"ד של אותה עסקה כדי לאמת את הנתונים שיש בידי השמאי.

גלילה לראש העמוד