איסוף הנתונים על ידי השמאי

שמאי יאסוף נתונים של עסקאות שבוצעו בסביבת הנכס הנישום ונתונים על אותם בתים שנמכרו. הוא יבדוק את העסקאות – תיאור פיזי, משפטי, תכנוני ומיקום של אותם בתים.
לפי תקן ASPAP, השמאי יבדוק את ההיסטוריה של אותם בתים במהלך 12 החודשים האחרונים.
השמאי כאמור יבדוק את נתוני העסקאות, The Sales Transaction Data. היינו מועד החתימה על הסכם המכר, date of sale. השמאי גם יבדוק את המחיר ותנאי העסקה, sale price and the terms of sale. בכל הנוגע למימון הרכישה השמאי יבדוק האם העסקה מבוצעת מהון עצמי, אם ממשכנתא רגילה או מתנאי מימון חריגים. נתונים אלו נחוצים על מנת שהשמאי יחליט האם יש צורך ב'התאמות'.
נחוץ להבין גם התאור המשפטי של הבית, legal description. זאת על מנת להבין מה בדיוק נמכר וכך להבין אלו התאמות צריך לבצע.
כך גם צריך לבדוק האם יש בעסקה מוטיבציה מיוחדת או חריגה למכירה/ רכישה של הבית, buyer’s motives or seller’s motives. האם המדובר בעסקה בתוך המשפחה, האם שוכר הוא שרכש את הבית כחלק מהסכם השכירות?
כעת על השמאי לבדוק את התנאים הפיזיים של הבתים שאותם משווים, physical characteristics. גודל החלקה, הצורה, טופוגרפיה, גודל הבית, סוג הבנייה, חלוקה פנימית, תכנון, גיל הבית, איכות הבנייה, מטלטלין ועוד.
השמאי גם יבצע בדיקה של תוכנית המתאר, zoning, שחל על אותו בית בר השוואה. כך גם יבדוק את סכום הארנונה, property tax, כי למדנו שיש לכך השלכה ישירה על שוֹוי הבית.
השמאי יבדוק את 'מיקום' הבית ביחס לעורקי תחבורה, מרכזים מסחריים ועוד, או להבדיל ביחס למפגעים משמעותיים, detrimental influences, כגון רעש מכבישים ראשיים.
צריך לשים לב למגמת השוק בזמן המכירה, state of the market. האם באותו זמן היה שוק של קונים או מוכרים, נתוני מיקרו ונתוני מאקרו.

גלילה לראש העמוד