אכיפה של בית משפט

בית משפט יאכוף תביעות המגיעות אליו רק אם הפונה מגיע 'בידיים נקיות'. כך גם בית המשפט יענה לתובע רק אם אין השתק, estoppel, מצידו בנוגע להתיישנות או שיהוי של התביעה. כך גם בית המשפט לא יענה לתביעה ככל שההחלטה נוגדת את התוכנית מתאר zoning של הנכס במדובר.

גלילה לראש העמוד