אלו נתונים וכלים צריך השמאי לקראת הביקור

טוב יעשה השמאי אם יכין את עצמו לאסוף נתונים לקראת הביקור בשטח. לפי תקן USPAP מומלץ לשמאי לאתר הסכמי מכר והסכמי שכירות (ויתר הסכמים הנוגעים לבית) במשך 3 שנים שלפני השמאות.
כדאי לשמאי לברר אם ישנן הקלות רשומות, recorded easements, או זיקות הנאה רשומות, שעבודים, encumbrances, וכן תוכניות המתאר.
מומלץ לשמאי לצייר דיאגרמה של הבית. גודל, צורה וגבולות. מומלץ לשמאי לעיין מבעוד מועד במפות אזורי הצפה, plod zone categories .
בנושאים הנוגעים לשכונה השמאי יבדוק את סוג האוכלוסייה, נתונים דמוגרפיים, בתי ספר, מוסדות דת, מבני ציבור, תחבורה ועוד, יברר אלו נכסים נוספים עומדים למכירה באזור הבית נשוא השמאות. השמאי גם יאתר הסכמי שכירות בסביבת הבית, וכן בתים ריקים.

גלילה לראש העמוד