אפשרויות הערכת שוֹוי של מגרש

היה ניתן לחשוב שמגרש ריק קל יותר לשום מאשר מגרש ועליו בנוי בית. אך האמת שיתכן וההיפך הוא הנכון. בהמשך נבין מדוע.
את המגרש ניתן להעריך במספר אופנים שונים. כמובן שהשיטה הקלאסית הינה שיטת ההשוואה. יש צורך בהשוואה של שנה עד שלוש שנים אחורה לפי התקן של USPAP וכן form 2055.
ניתן להעריך את המגרש כאילו היה פנוי, as is it were vacant.
אפשרות נוספת הינה שיטת ההפשטה, abstraction method. כאן משווים את המגרש הריק למגרש אשר עליו בנוי בית, מחסרים עלויות בנייה, מתחשבים בפחת – ומגיעים לעלות המגרש ללא הבית.
כאשר שיטות אלו אינן ישימות ניתן פשוט להיעזר בשוֹוי המגרש כפי שרשום ברשויות המס, property tax assessment roll. אך כמובן שלא בכל רשות יש מאגר כזה וההשוואה פחות מדויקת.
כאשר המגרש ריק ומוכן לבנייה ניתן להשתמש בשיטת הפיתוח, development method. כאן מחשבים כמה שווה המגרש לאחר הבנייה, ומחסרים את עלויות הבנייה, את משך הזמן ואת הרווח היזמי, ונותרים עם שוֹוי המגרש.

גלילה לראש העמוד