ארבעת האלמנטים של שווי

נהוג לציין ארבעה אלמנטים בסיסיים על מנת שנדל"ן יהיה בעל שוֹוי שוק, market value. לעתים שוֹוי שוק זה מכוּנה prerequisites.
האלמנטים הם: utility או usefulness. scarcity , demand וכן transferability.
כל ארבעת האלמנטים הללו נדרשים על מנת לקבוע שלנכס מקרקעין יש שוֹוי כלשהו. צריך שיהיה שימוש או תועלת כלשהי ממגרש מסוים, usefulness. לדוגמא מגרש במדבר או בים אין לו ערך.
אבל זה לא מספיק. המגרש צריך להיות במחסור מסוים, scarcity, אחרת אין לו ערך. נניח מדבר או מגרש בים – אין בו חיסרון ואין בו ערך. כך גם צריך שיהיה לו ביקוש, demand – כי כפי שראינו במפולת של שנת 2008 היו בתים עם אפס ביקוש לרכישה. ולסיום צריך גם אפשרות להעביר הזכויות ממוכר לקונה, transferability, כי אם המוכר איננו יכול למכור את הבית שלו (נניח בגלל עיקול) אז אין טעם לרכוש את הבית.

השפעת כלכלת ארה"ב על הבית
לכלכלת ארצות הברית השפעה ישירה ודרמטית על שוֹוי הבית. ראשית, שני שליש משוֹוי הנכסים של ארצות הברית טמונים בנדל"ן שבארץ. שנית, חלק משמעותי מהייצור, production process, של ארה"ב טמון בנדל"ן. שלישית, הנדל"ן הוא מעסיק, employer, משמעותי מאוד. במיליארדי דולרים – יזמים, בנייה, פיננסים, ניהול, תיווך ועוד.
על כל אלו צריך להוסיף את העוגנים העצמיים של יתר כלכלת ארצות הברית על שוֹוי הנדל"ן. תקופות של מיתון, אינפלציה, ריביות בבנקים וכו'. וכמובן שכל אלו אף מושפעים מהכלכלה העולמית הגלובלית שהעולם הינו כפר גלובלי קטן.

גלילה לראש העמוד