בדיקת תהליך השמאות

לאחר שהשמאי ביצע את החישובים עליו להסתכל על טיוטת השמאות שהכין. עליו לשאול את עצמו האם זיהה את הנכס הנישום? זיהה את הזכויות של בעל הנכס? קבע את המועד הקובע לשמאות? החליט על שיטת השמאות? זיהה את תהליך ביצוע חישוב השמאות?
השמאי ישאל את עצמו האם אסף את הנתונים הנכונים וניתח אותם? סוג הנכס הנישום? הסכים על סטנדרט השמאות?
כמובן השמאי יעבור על טיוטת השמאות ברמה הטכנית, technical review, וכן יבדוק שיש עקביות ושיטתיות, consistency, בשמאות.

גלילה לראש העמוד