בין sublease and assignment

חשוב להבחין בין שני המקרים וחשוב להבין כי לא כותרת המסמך או החוזה הוא הקובע אלא המהות של ביצוע הפעולה.
כאשר הפעולה נחשבת כ- assignment הרי שבעל הדירה המשכיר יכול להתנהל ישירות מול צד ג'. השוכר מעביר הזכויות הוא ה- assignor וצד ג' יכונה: assignee.
כאשר לפנינו מקרה של assignment, הרי שצד ג' והמשכיר ביחסים משפטיים ישירים בצורת privity of estate, בדיוק כמו שוכר ומשכיר רגילים על פי הכלל שהשכירות run with the land.

גלילה לראש העמוד