ביצוע השוואה של הנתונים

כדאי לרשום בטבלה את נתוני ההשוואה בין העסקאות השונות, sales adjustments .
על מנת לבצע השוואה בין הבית הנישום לבין עסקאות אחרות אנחנו יכולים להשתמש באחת משלושת האפשריות הבאות.
אפשרות ראשונה הינה השוואת כל הבית כיחידה אחת, total property comparison. נשמש בשיטה זו כאשר הבתים האחרים בני ההשוואה דומים. כך נחלק את מחיר המכירה של יתר הבתים ברגל רבוע ונקבל שוֹוי לפי רגל רבוע.
האפשרות השנייה הינה השוואה לפי יחידות מוגדרות, physical units of comparison. כאן נוכל להשוות לפי רגל רבוע, square footage, או לפי מספר חדרי שינה ועוד.
נניח שאנחנו נדרשים להעריך שוֹוי של דירה סטנדרטית עם שלושה חדרי שינה ומצאנו מספר רב של עסקאות עם מאפיינים דומים, להוציא מספר החדרים. במקרה כזה אנחנו נעלה על טבלה את העסקאות ונחלץ שוֹוי של כל חדר על ידי שנחלק את מחיר הדירה חלקי מספר החדרים שבה.
האפשרות השלישית הינה השוואה כלכלית, economic unit comparison. כך למשל הכנסות משכירות, rent of income multipliers, הינן יחידות כלכליות. מחלקים את מחיר המכירה של הבית להכנסה שנתית של ההכנסה משכירות,Gross Income Multiplier GIM (בעבר כונה MRM היינו Gross Rent multiplier). השוואות כאלו מקובל לבצע בבתי מסחר ולא בבתי מגורים ולכן לא נרחיב עליהן כאן.

גלילה לראש העמוד