בית ונזיקין

אחריות נזיקין של בעל הדירה
בעבר קבע בית המשפט כי הבעלים איננו אחראי על שלמות ובטיחות הבית. אך ישנם מספר כרסומים בהלכה זו ולהלן נמנה מספר חובות של בעל הבית בנוגע לנזיקין.

גלילה לראש העמוד