הבית המשותף בישראל

בניין מסוג condominium הינה המקבילה הדומה ביותר לבית המשותף בדין הישראלי. כאן המקום לרענן את הזיכרון בכל הנוגע לשיטה הנוהגת בישראל.
בישראל השיטה הינה כי הבעלות במקרקעין מתפשטת בכל העומק שמתחת לקרקע ולכל רום/גובה אשר מעל הקרקע. יוצאים מהכלל הינם מקרקעין אשר רשומים בפנקס הבתים המשותפים.
בעוד מקרקעין רשומים באופן דו ממדי של אורך ורוחב, הרי שדירות רשומות בשיטה תלת ממדית. אם מקרקעין רגילים רשומים בגוש וחלקה, דירה תירשם כגוש, חלקה ותת חלקה. במקרים סבוכים יהיה אף מעין 'ממד' רביעי ורישום גוש, חלקה, תת חלקה ודירה. כך בעיר העתיקה בירושלים.
בשיטה הישראלית תנאי בל יעבור הוא כי לכל בית משותף יהיה גם רכוש משותף, וללא רכוש משותף לא ניתן לרשום בית משותף. רכוש משותף מוגדר בחוק כך: "כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסוימת."
לדוגמה צנרת של מזגן אשר עוברת בקירות הבית המשותף ואשר משמש דירה אחת בלבד, אינה בגדר רכוש משותף כל עוד לא נרשמה כך באופן ספציפי.
תקנון הבית המשותף הינו הסכם אשר נרשם בטאבו ומהווה חלק מתיק הבית המשותף. לכן מי שרכש דירה יהיה מחויב לתקנון כפי שנרשם בטאבו.
כל עוד לא החליטו בעלי הדירות אחרת, ובאין תקנון מוסכם שעליו הסכימו השכנים בבית המשותף, יחול התקנון הקבוע בתוספת לחוק המקרקעין, אשר מכוּנה 'תקנון מצוי'.
בבניינים רבים בארץ נוהג התקנון המצוי, אשר מהווה תקנון סטנדרטי אבל יעיל.
ניהול שוטף של הבית המשותף הופקד בידי שני גופים, בידי האספה הכללית של השכנים וכן בידי ועד הבית אשר הינו נציגות הבית המשותף. תפקידם של האחרונים להוציא לפועל את ההחלטות אשר התקבלו באספה הכללית. על פי חוק על האספה הכללית להתכנס לכל הפחות פעם בשנה.
לכל בית משותף מסודר אמור להיות ספר החלטות של האספה הכללית. למרבה הצער לא מקפידים על כך, ובכל זאת יש משמעות מעשית גם לעובדה שאין ספר כזה. כך, לדוגמה, מי שרוכש דירה ורוצה לברר האם הוא יכול להתקין מזגן בקיר החיצוני המהווה רכוש משותף, אמור לברר עניין זה בספר ההחלטות. אם אין הוראה בעניין זה, אזי ייתכן שהוא יוכל להתקין את המזגן. אך ייתכן כי התקבלה החלטה שכל המזגנים יותקנו רק בתוך חלל הדירה, ואז הרוכש ידע מראש עניין זה.

גלילה לראש העמוד