הגבלות ציבוריות על הבית

public and private restrictions – הגבלות ציבוריות והגבלות פרטיות הן חשובות ודרמטיות ומשפיעות על שוֹוי הכספי של הבית.
הביטוי הגבלות ציבוריות, public restrictions, קצת מטעה. ניתן להחליף את המילה 'הגבלות' במילים 'רשות' או 'רישיון' או 'היתר', ואת המילה 'ציבוריות' במונח 'רשות תכנונית ורשות פדרלית'.
להלן רשימה חלקית של אותן רשויות: public easements, environment safety, zoning regulations, subdivision laws, building and safety codes ועוד ועוד.
בעבר תפיסת הקניין גרסה שבעל נכס יכול לבצע כל העולה על רוחו, כל עוד אין מגבלה מצד הרשויות ומצד גורמים פרטיים. האסכולה הזו בנסיגה והאסכולה החדשה גורסת להיפך – שלא ניתן לבצע כלום אלא אם יש היתר מצד הרשויות.
המסקנה הינה כי גישת הרשויות משפיעה מאוד על שוֹוי הבית. מגרש שהרשויות אינן נותנות רשות לבנות עליו שווה פחות מאשר מגרש שהרשויות נותנות הסכמתם לבנות עליו בניין.
בכל הנוגע להקלות, easements, אלו יכולות לנבוע מצרכים מגוונים כגון אזורי הצפות, העברת צנרת (חשמל, מים, ביוב, גז, ניקוז, תקשורת ועוד), או למשל גישה לכבישים, מעברים, מדרכות, תחבורה, תעופה.
נניח שמגרש תקוע בכניסה לשכונה, מעין מחסום. יתכן והרשויות יצטרכו להפקיע אותו. אך כל עוד זה לא קורה, הרי מערכות רבות צריכות לעבור מתחת למגרש, צריכים דרכי גישה ומעבר בתוך המגרש.

גלילה לראש העמוד