הגדרת מקרקעין

Tangible property מתחלקים לשני סוגים.
הסוג הראשון הוא: real property, בדרך כלל הוא המקרקעין וכל המחובר אליו.
כל היתר מוגדרים כ- personal property.
בית יחשב real property, הכיסאות והכורסאות בתוך הבית יחשבו כ- personal property.
כדאי לשים לב שבדרך כלל real property מוגדר ככל המקרקעין וכל הזכויות המתלוות למקרקעין אשר מכונים real estate. היינו, המלים real property והמילה real estate זהים. אך בכל זאת ישנן מדינות שמפרידות ביניהן כאשר real property יוגדרו כזכויות המתלוות למקרקעין והמילה real estate תוגדר כחלק הפיזי של המקרקעין.
ניתן לומר כי הבית עצמו יוגדר כ- real estate והזכויות של בעל הבית על הבית יוגדרו כ- real property.

הגדרת מקרקעין בחוק הישראלי
חוק המקרקעין בישראל שונה מהחוק האמריקאי. החוק הישראלי עוסק בשאלה מה הוא "מקרקעין" ומהי ה"זכות במקרקעין". "מקרקעין", לפי חוק המקרקעין, הוא כל הבנוי והנטוע על קרקע וכל דבר אחר המחובר אליה חיבור של קבע, זולת מחוברים הניתנים להפרדה. בספרות המקצועית ניתנו לכך מספר מבחנים. כמו, למשל, המבחן הפיזי, האם הדבר מחובר פיזית לקרקע, או מבחן המטרה, מהי מטרתו או תכליתו של אותו חפץ.

גלילה לראש העמוד