הגדרת שכירות לפי שוֹוי שוק

דמי שכירות לפי שוֹוי שוק, market rent, מוגדר כהכנסה מהנכס לפי השוק החופשי במועד ביצוע השמאות. ההכנסה הפוטנציאלית של השכירות, potential gross rent, מחושב ברוב השמאויות המבוצעות לפי גישת ההכנסה. הוא מחושב גם באופן שבו הנכס מנוהל באופן אופטימלי ולאו דווקא באופן שבו הוא מנוהל באותו מועד.

גלילה לראש העמוד