ההבדל בין עלות ישירה לעלות עקיפה

חשוב להבין את ההבדל בין עלות ישירה, direct cost, לעלות עקיפה, indirect cost, של הבנייה. עבור שמאים עלות הבנייה צריכה לכלול את כל העלויות לצרכן. גם עלויות המס בגין הבנייה כלולות במחיר. זוהי עלות עקיפה.
עלויות ישירות כוללות שכר עבודה, labor, ומשכורות; עלויות ציוד וחומרים, materials and equipment, של כל האלמנטים שנשארים חלק מהבית; עלויות אדריכל ומהנדס, design and engineering, ועלויות קבלני משנה, subcontractors’ fees.
בעלות עקיפה אנחנו כוללים הוצאות אשר יכולות להשתנות מפרויקט לפרויקט. כך למשל הוצאות משפטיות, legal fees, הוצאות לקבלת היתר הבנייה, building permits, ריבית בגין הוצאות הבנייה, interest for construction financing, שהיזם זכאי ומחשב בגין ההשקעה שלו, ביטוח עבודות קבלניות, construction liability and casualty insurance, מיסי מקרקעין, property taxes, במשך תקופת הבנייה, רווח יזמי, builder’s and entrepreneurial profit, עלות בגין פרסום ומכירת הנכס למכירה, marketing and selling costs, הוצאות ניהוליות ומנהליות של הקבלן, construction administration and management, כגון השכרת מבנים ונסיעות לאתר הבנייה.
נעיר כי הרווח היזמי מתחלק לרווח בגין ההשקעה ברכישת הקרקע ולרווח בגין הבנייה כקבלן 'מפתח' הכולל את כל קבלני המשנה, הוצאות, זמן ומאמץ.

גלילה לראש העמוד