החזר בהווה ובעתיד

ההחזרים בהשקעות נדל"ן מחושבים על בסיס שנתי ומכונים: income stream. להחזרים בסוף תקופת ההשקעה מכונים: reversion/ resale proceeds.
כאשר לבעל המקרקעין אין הלוואות אז ההחזרים השוטפים הם נטו ללא הפחתות. אך כאשר יש משכנתא אז ההכנסות מושפעות מההפרשות בגין החזרי המשכנתא. ההחזרים שנותרים בידי המשקיע מכונים על כן במספר אופנים –
cash flow/ equity dividend/ cash return to the equity or cash on cash.
הכספים שמופרשים לטובת החזרי המשכנתא מכונים debt service.
כאשר ההחזרים הולכים וגדלים במשך השנים בגלל עליית שוֹוי הנכס אז ההליך מכוּנה equity buildup. זאת מאחר שהשוֹוי הולך וגדל בעוד שהחובות אינם גדלים באותה מידה. וכך ההון העצמי של הבעלים גדל עם הזמן.

גלילה לראש העמוד