היחס שבין ההכנסות להוצאות

היחס שבין ההכנסות להוצאות, income and expense ratios, נוגע ליחס שבין כלל ההכנסות לבין ההוצאות בשלל הקטגוריות עליהם דיברנו. אותו היחס משמש את השמאי לצורך ניתוח שוֹוי הנכס לפי שיטת ההכנסות.
ההכנסה נטו של הנכס, net income ratio, הינו שווה ערך ליחס שבין ההכנסות, net operating income, או NOI, לבין ההכנסות ברוטו, effective gross income , היינו EGI של הנכס.
ראשית יש לחשב את ה- net operating income באופן שלמדנו. נניח שההכנסות ברוטו לשנה הן 100,000$, ההוצאות הן 35,000$ לשנה. אז החישוב הוא כדלהלן:
Net Income Ratio= NOI/ EGI= 65,000/100,000= 0.65
אפשר להמשיך ולחשב. ה- operating expense ratio הינו היחס שבין כלל ההוצאות להכנסות ברוטו EGI. במקרה שלנו 35,000 חלקי 100,000 השווה ל 0.35 או 35%.

גלילה לראש העמוד