המטרות בגישת העלות

בשמאות למגורים משתמשים בשיטת העלות בגלל שלוש מטרות עיקריות:
על מנת להעריך נכסים אשר עלות הבנייה שלהם נמוכה עד שולית לעלות המגרש.
במקרים שהמדובר בנכסים מיוחדים אשר בדרך כלל אינם מושכרים או מוצעים למכירה בשוק. כי אז שתי השיטות האחרות של ביצוע השמאות לא כל כך רלוונטיות.
בתור אמצעי ביקורת ואינדיקציה נוספת לשיטות הנוספות של שמאות.
שיטת העלות כמובן גם משמשת חברות הביטוח במקרים בהם הבית מבוטח בביטוח מבנה/ אש/ הצפות וכו'. פוליסת הביטוח מאפשרת לשלם עבור החלפת החלק שנפגם, replacement cost coverage.

גלילה לראש העמוד