המשתנים של עלות הבנייה

ישנם משתנים רבים אשר משפיעים על עלות הבנייה. להלן ננתח מספרים אלמנטים מרכזיים:
נתונים של המגרש, site and location factors – סוג אדמה, טופוגרפיה, גודל, צורה ועוד.
עיצוב ובנייה, sesign and construction; סוג ואיכות, type and quality of constrction; גודל, צורה וגובה, size shape and height וכו'.
קטגוריית הבנייה, construction classification או type of constrction – בדרך כלל מחולקת לקטגוריות A, B, C וכן D ובכך עסקנו לעיל. בתי מגורים בדרך כלל נופלים לקטגורית בנייה C או D. הקטגוריות אינן מחייבות ובדרך כלל נלקחות מאת ה- Uniform Building Code.
איכות הבנייה, quality of constrction – זהו בדרך כלל המשתנה החשוב ביותר בבנייה. האיכות בדרך כלל נמדדת כטובה, good, ממוצע, average, מספק, fair, וירוד poor, וגם בכך עסקנו. בתקן של UAD הדירוג מצוין כדרגות Q1 עד Q6. ואפשר גם “low – cost” to “excellent”.

גלילה לראש העמוד