הסטנדרטים האתיים של השמאי

השמאי נדרש לעמוד במספר סטנדרטים אתיים.
conduct – שלא יהיה נוגע בדבר. וכן שייתן חוות דעת אובייקטיבית.
Management – איסור לתת לשמאי תשלום אשר איננו שכר טרחה בסכום מוחלט בלי קשר לתוצאת השמאות. לדוגמא – אסור לשמאי לסכם כי הוא ייתן שמאות לבית, וכאשר הבית יימכר הוא יקבל אחוז מסוים משוֹוי המכירה.
Confidentiality – מסירת השמאות רק ללקוח וכן למי שהלקוח מאשר, וכן לרשות האחראית על המתווכים וכן למי שמוסמך על פי חוק לקבל את השמאות. כך לדוגמא אסור לשמאי למסור את השמאות למתווך אלא רק ללקוח שהזמין את השמאות.
מעבר לכך השמאי נדרש לשמור על השמאות למשך חמש שנים. על השמאי לבצע שמאות רק במקום אשר יש לו ניסיון בו. כמו גם: scope of work rule. וכן: jurisdictional exception rule, כפי שיפורט להלן.

גלילה לראש העמוד