הסיבות לביקור פיזי בבית

על פי התקן, השמאי צריך לבקר בבית, inspecting and analyzing the house, שעבורו הוא מבצע את השמאות. זה הכלל, למרות שיש יוצאים מהכלל. באמצעות הביקור בבית יצליח השמאי לענות על מספר שאלות חשובות.
למשל, מהו השימוש היעיל והטוב ביותר של הבית, highest and best use estimate?
זו הסיבה החשובה ביותר לביקור בבית. וכך הוא מוגדר בתקן:
“the reasonably probale and legal use, which is physically possible, appropriately supported, financially feasible and that results in the highest value”

השימוש היעיל והטוב ביותר תלוי בתכונות הפיזיות של הבית, physical characteristics. כמו גם במיקום הבית, site location , וכן בהגבלות מצד הרשויות ומצד בעל הבית, public and private restrictions.
השימוש היעיל והטוב ביותר תלוי גם בגילוי בעיות פיזיות ומשפטיות, legal and physical problems. זו סיבה נוספת לביקור בבית. השמאי כמובן איננו מומחה בנושאים אלו. אך הוא ידע לנתח את המידע ולהפנות את הבעיות לבעל המקצוע הנכון. כך למשל, בנושא חריגות בנייה השמאי יידע אם הבית נבנה בניגוד לתוכנית המתאר. נניח קומה נוספת, פיצול הבית, קווי בנייה, זיקת הנאה שרואים אותה בבירור (נניח שביל שעובר בחלקה מצד לצד).

גלילה לראש העמוד