הסכם והתנהגות הצדדים במטלטלין

נהוג כי הסכם מפורש שבין הצדדים יגבר על המבחנים האמורים לעיל. כך גם התנהגות הצדדים גם היא גוברת על המבחן. לכן, שוכר אשר פינה את הבית והשאיר תנור – לא יוכל לשוב ולקחת אותו. השוכר הצביע ברגליו וקבע שמבחינתו התנור הינו חלק מהבית.

גלילה לראש העמוד