העברות קניין עד נישואין

במקרה של העברת הקניין בהקשר של נישואין הרי שיש לחלק בין שני מקרים שונים. במקרה הראשון המדובר בסוג של הענקה. כך אב מעביר לביתו את הבית אלא אם תתחתן. במקרה כזה ההתניה בטלה.
במקרה בו אב מעביר לבתו את הבית כדי ליהנות מדמי השכירות עד לנישואיה, התנאי קיים. ובמקרה שהבת תתחתן הבית יעבור חזרה לרשות האב.

גלילה לראש העמוד