העברת זכויות באמצעות תקופת השכירות

העברת זכויות על ידי המשכיר
משכיר על פי רוב יכול להעביר את זכויות בבית ללא הסכמת השוכר. במילים אחרות בעל דירה יכול למכור את הדירה, והוא לא נדרש לקבל את הסכמת השוכר לביצוע עסקת המכר.
כאשר העסקה מושלמת, הרוכש החדש של הבית נכנס לנעליו של המוכר. מאותו מועד ואילך השוכר ביחסים משפטיים, privity of estate, עם הרוכש – משלם לו את דמי השכירות באופן ישיר. הליך זה מכוּנה: attornment.

גלילה לראש העמוד