העברת זכויות על ידי השוכר

על פי החוק שוכר יכול להעביר זכויותיו לצד ג'. היינו למישהו אחר. אלא אם חוזה השכירות איננו מאפשר לעשות כן באופן מפורש.
במקרה שהשוכר מעביר רק חלק מזכויותיו לצד ג', מדובר בשכירות משנה, sublease. לשוכר המשנה אין יחסים ישירים עם המשכיר, היינו אין privity of estate.
במקרה ששוכר מעביר את כל זכויותיו לצד ג' הפעולה מכוּנה: assignment. אך בכך חריג – במקרה שצד ג' מפר הפרה יסודית את חוזה השכירות, אז יוכל השוכר לשוב ולתפוס חזרה, אז הפעולה תיחשב assignment.

גלילה לראש העמוד