העלאת המסקנות על גרף

כדאי להעלות את הנתונים על גרף של מכירות,graphing the sales. כאשר מסתכלים על הגרף ניתן להגיע למסקנות מעניינות.
את הגרף ניתן לבצע במספר אופנים. קווי רוחב יכולים להצביע על גודל הבית וקווי אורך על מחיר לפי רגל רבוע. רושמים על הגרף כנקודות את כל הבתים בני ההשוואה ואז מחברים קו ישר אחד בין כמה שיותר נקודות. לבסוף שמים את הבית הנישום כנקודה ובודקים האם הנקודה מעל הגרף האם מתחת לגרף. לאחר מכן ניתן להמשיך ולברר מדוע הבית הנישום מעל או מתחת לקו הגרף. שמא בגלל שהוא ישן, או לא משופץ וכו'. הגרף נותן לנו תחושה ויזואלית ומוחשית.

גלילה לראש העמוד