הערכה בלתי פורמלית

ניתן להעריך שוֹוי של בית באופן פורמאלי ובאופן בלתי פורמלי, informal appraisal or formal appraisal. כאשר אנחנו מעריכים את שוֹוי הבית באופן בלתי פורמלי אז אנחנו עושים את באופן אינטואיטיבי, או באמצעות מספר נתונים מצומצם.
מתווך מקרקעין עשוי לדעת מתוך ניסיון כמה שווה בית מסוים. אך בדרך כלל לא יהיו לו הכלים והיכולת לנתח לעומק איך הגיע למסקנה הזו. לכל היותר הוא יכול להסביר כי בתים אחרים בסביבה נמכרו במחירים כאלו ואחרים ובהתאם לכך הגיע למסקנה שהגיע.
כאשר אנחנו מבססים את ההערכה שלנו על בסיס נתונים רחב ומקצועי הרי שיש לנו הערכה פורמלית ומקצועית, formal appraisal. בדרך כלל באמצעות בעלי מקצוע אשר זו התמחותם. לדוגמא, שמאי שמעריך על פי חוות דעת כמה שווה בית מסוים, הוא מנתח לעומק באמצעות שמאות ארוכה ומפורטת איך הגיע למסקנה שהגיע. מאחר שהערכה פורמלית נעשית באמצעות ניתוח בסיס נתונים רחב – הרי שהלקוח יכול להבין איך בעל המקצוע הגיע למסקנה בנוגע לשוֹוי הנכס. זאת בניגוד להערכה אינטואיטיבית שאיננה מתבססת על ניתוח נתונים. בעל המקצוע מנתח באופן אנליטי את הנתונים, ועל כך מוסיף את האינטואיציה, הניסיון, האופי והכישורים שלו ובסוף מגיע למסקנה. לכן, המידע הינו בסופו של דבר סובייקטיבי ולא מוחלט. מדובר בחוות דעת.

גלילה לראש העמוד