הצעד השלישי – בחינת טווח לשווי

הצעד השלישי יהיה בחינת טווח שווי, estimate a value range, כהתכנסות לקביעת שוֹוי סופי של הבית הנישום. השמאי יבחן טווח עליון של מחיר וטווח אחרון של מחיר, ויבדוק בעיין בוחנת מה הסכום הסופי והמדויק.
ניתן לומר שככל שהטווח הינו מצומצם יותר כך איכות השמאות גבוהה יותר. יש להניח שאם ישנם עסקאות רבות בנות השוואה הרי שהטווח יהיה מצומצם יותר, ואיכותי יותר.

גלילה לראש העמוד