הצעד השני – בחינת מסד הנתונים

הצעד השני יהיה בחינת העסקה נשואת השומה, review the sales data. נבחן את אמינות הנתונים שנמסרו לנו, היינו לשמאי. ככל שיש פחות עסקאות להשוואה כך עולה החשיבות של בחינת אמיתות הנתונים בעסקה נשוא השומה.
לאחר מכן השמאי יעריך את ההשוואות לעסקאות האחרות. בדרך כלל בהתאם לשיטת ההתאמה הישירה, direct market comparisons. כפי שלמדנו.

גלילה לראש העמוד