הקלה במקרקעין

לבעל זכויות 'הקלה', easements , יש זכות שימוש בחלק מהמקרקעין של הזולת. בעל זכות ההקלה מכוּנה 'הנהנה'. השימוש של הנהנה במקרקעי הזולת הינו לצורך מיוחד וספציפי: Right to use a tract of land/ servient tenement. עם זאת אין לנהנה את הזכות לחזקה, קניין או הנאה באותם מקרקעין.
בעל המקרקעין, servient tenement, כפוף לזכויות הנהנה. ממשיך להחזיק בזכויות הקנייניות בכפוף לאותה זכות של 'הקלה' לנהנה.
בדרך כלל זכויות הקלה נוצרות על מנת לאפשר מעבר מתחת ומעל המקרקעין – שביל הליכה או כביש, מערכות מים, גז, ביוב, חשמל, להעביר מזהמי אויר מעל המקרקעין ועוד.

גלילה לראש העמוד