השוואות באמצעות מגמות סטטיסטיות

שמאים יכולים להיעזר במידע ציבורי פתוח על מנת לקבל מושג על מגמות סטטיסטיות מרכזיות בשוק, central tendency. למשל 'ממוצע', mean , של מחירים או ממוצע של גודל בתים שנמכר באזור מסוים. או 'חציון', median , או התפזרות מודולרית של הנתונים, bimodal distribution, היינו איזה מספרים מופיעים הכי הרבה פעמים. טווח מחירים, range , ועוד.
אך הנוסחה הרווחת ביותר היא דווקא של השכיחות, mode, היינו מה הנתון שחוזר על עצמו הרי הרבה פעמים. אם נניח באזור מסוים 4 בתים נמכרו כגודל של 1,000 רגל רבוע, ויתר הבתים בגדלים אחרים, אז ה- mode הינו 1,000 רגל רבוע.

גלילה לראש העמוד