השוואת אפשרויות השקעות בנדל"ן

עולם הנדל"ן בנוי מאלו שמשקיעים כספים לצורך רכישת הנדל"ן. אותם בני אדם או גופים שמשקיעים כספים, מקבלים החלטה על גובה וסוג ההשקעה הכספית בהתבסס על מספר רב של פרמטרים. להלן נתמקח באחדים מהם.
ביטחון – השקעה בהתבסס על הסיכוי שהכספים יוחזרו אליהם. ננסח את השיקול הזה כביטחון, safety.
ככל שהסיכון גבוה יותר כך גם הריבית שהמשקיע ידרוש או יצפה לו יהיה גבוה יותר. כי הרי ההיפך מסיכון הינו ביטחון. המשקיע נדרש לתמחר את הסיכון באמצעות העלאת או הורדת הריבית. זה הנשק האפקטיבי שיש למשקיע.
תשואה – אם בפני המשקיע יש מספר חלופות של השקעה, הרי שהוא יבחר את ההשקעה שתניב לו תשואה, yield, גבוהה יותר. התשואה הינה החזר על ההשקעה, return on the investment, אשר באופן לא מפתיע מקבילה לריבית.
נזילות – הקלות שבא ניתן לממש היינו למכור את הנכס מכוּנה נזילות, liquidity. אם נניח מחליטים כי השקעה בנדל"ן שוות ערך להשקעה במניות. הרי שזו האחרונה מועדפת כי היא נזילה יותר וניתן לממש ולמכור את המניות בקלות.
צפי להשבחה – appreciation נובע מהשבחת השוֹוי של הנכס עצמו. ככל שהצפי להשבחה גבוה יותר, כך הריבית נמוכה יותר.
מיסים – ככל שמיסי המקרקעין, property taxes, גבוהים יותר כך ההשקעה פחות אטרקטיבית, והריבית גבוהה יותר. גם למס הכנסה, income taxes, השפעה על אטרקטיביות ההשקעה בנדל"ן.
סכום ההשקעה – לסכום ההשקעה השפעה משמעותית על ההחזר. מדובר במעין פרבולה. שלעיתים להשקעות נמוכות החזר גבוה. להשקעות בינוניות יש החזר נמוך. ובהשקעות בסכומים גבוהים שוב יש החזרים גבוהים.
מינוף – למינוף, leverage, של ההשקעה השפעה דרמטית על איכות ההשקעה. מינוף הינו הסכום שנלקח כהלוואה לצורך ההשקעה. המינוף משפיע על סכום ההשקעה, trading on the equity. ככל שהמינוף גבוה יותר, כי ההשקעה מסוכנת יותר, והריבית גבוהה יותר.

גלילה לראש העמוד