השימוש היעיל וטוב ביותר

החלטה בדבר השימוש היעיל והטוב ביותר, the highest and best use analysis, נובע מהשימוש. במילים אחרות השוֹוי הכספי של בית נובע מהשימוש האופטימלי ממנו. ניקח לדוגמה מגרש ריק. אם ניתן לבנות על המגרש בניין אך אפשר גם להשאיר את המקום כגינת משחקים – אז ניתן להבין בפשטות מה השימוש היעיל והטוב ביותר. אך לעיתים אין מסקנה ברורה. למשל בית דו משפחתי אשר משמש בפועל כבית אחד. במקרה זה השמאי צריך להחליט האם הבית שווה יותר לו היה נמכר כדו משפחתי לשתי משפחות נפרדות או שמא בית אחד גדול שווה יותר כסף.
חוות הדעת בנוגע לשימוש היעיל והטוב ביותר מהווים את הבסיס למסד נתונים, data collection, והשיטתיות, methodology, של השמאות כולה.
לעולם נבצע בדיקה כפולה – שוֹוי הקרקע הפנויה ללא הבית ובנוסף בדיקה של הבית. כי אם נגיע למסקנה שהבית כפי שהוא איננו עונה על ההגדרה של השימוש היעיל והטוב ביותר, אז נוכל להרוס אותו ולבנות משהו אחר. ואל הבית הקיים נתייחס כאל מבנה או שימוש זמני, interim use.

גלילה לראש העמוד