השלב השלישי execute the appropriate scope of work

לאחר שהוחלט בשלב השני על היקף העבודה ואופן ביצוע העבודה, מגיע השלב השלישי של הוצאה לפועל של ההחלטות הללו, execute the appropriate scope of work. בעניין זה כדאי להרחיב שהשמאי יכול לבחור בשיטה כזו או אחרת לבצע את עבודתו, אך לעיתים השמאי ישתמש במספר שיטות כדי לוודא שהוא מדייק. בכל שיטה שיבחר על השמאי להתחשב בנכס, בסוג הנכס, בשוק ובסוג השימוש בנכס. כך גם השמאי יוכל להצליב מידע בדבר מהימנות המסמכים עליהם הסתמך ועוד, הכול על מנת שהשמאי יוכל לבקר את עצמו.

גלילה לראש העמוד