השלכות הפרת חוזה המכר

ככל שהמוכר מפר את חוזה המכר הרי שהקונה יכול לתבוע פיצויים, damages. גובה הפיצויים הינם בסכום אשר מהווה את ההפרש שבין המוצר הפגום – המקרקעין עם ההגבלות, לבין מקרקעין ללא פגמים. הקונה גם יכול לתבוע פיצוי מוסכם האמור בחוזה המכר, liquidated damages. בדרך כלל המדובר ב 10% מהתמורה בגין רכישת המקרקעין.
הקונה גם יכול לתבוע specific performance מבית משפט ' court of equity' כשהוא דורש לקבל את המקרקעין marketable title.

גלילה לראש העמוד