התאמה באמצעות נתונים סטטיסטיים

שיטה נוספת לבצע התאמות הינה באמצעות הסתמכות על תוכנות ועל נתונים סטטיסטיים. על מנת להסתמך על כך נדרשים לפחות עשרים או אפילו שלושים עסקאות.
הנתונים נאגרים ומנותחים על ידי חברות המתמחות בכך, או על ידי גופים גדולים היכולים להפיק תועלת מכך – כגון גופים פיננסיים, חברות ביטוח וכדו'.
אחת השיטות מכוּנה, regression analysis, טכניקה אחת בעניין זה הינה, linear regression. טכניקה נוספת מוכנה multiple regression. ישנתן תוכנות של ביג דטה שמעבדות עסקאות רבות, כגון automated valuation model AVM.

גלילה לראש העמוד