התאמה בנוגע למימון העסקה

השמאי נדרש לבדוק האם בעסקה הנדונה בוצעו תנאים החורגים מתנאי עסקה רגילים ושיגרתים. ואם כן, אז השמאי נדרש לבצע התאמה בגין כך, adjusting for sale conditions.
לדוגמא, מימון בנקאי, היינו משכנתא. בארצות הברית שוק המימון עבור רכישת בתים מפותח הרבה יותר מאשר בישראל. אפשרויות המימון רחבות הרבה יותר. גם גורמי המימון רבים יותר והשיטות מגוונות יותר. בעניין חשוב זה ארחיב במקום אחר.
שיטה אחת להוזיל תנאי מימון הינם באמצעות רכישת נקודות, Points . כל נקודה שוות ערך ל- 1% מסך ההלוואה. אם הבנק מוכן לתת הלוואה בריבית שנתית של 5.5%, תמורת נקודה וחצי הבנק יהיה מוכן להוזיל את הריבית לכדי 4.2%.
חשוב לשמאי לבדוק האם המוכר הסכים לממן את הקונה תמורת נקודות. זה רווח בעסקאות אשר מבוצעות בתקופות שבהם השוק איטי ואין עסקאות.

גלילה לראש העמוד