התנאים לכלל ש covenants running with the land

ישנם מספר תנאים על מנת שההתחייבויות האמורות בשטר ימשיכו לחול על בעלי המקרקעין הבאים לאחר מי שהתחייב.
ראשית צריך שבשטר ישתמע כי היה רצון שכך יהיה – שהשטר יחול גם עבור כל מי שרוכש או יורש את המקרקעין, this covenant runs with the land.
שנית, בהתאם לחוק American recording statues, השטר יחייב את הבאים לאחר מכן, רק אם הוא יירשם recorded בלשכת רישום המקרקעין. אחרת קונה תם לב, bona fide, שבעצמו רשם את השטר לא יהיה מחויב לתנאים של השטר. נניח שיש ל-A רכוש מקרקעין המתחייב בתשלומי דמי אחזקה, אך הוא לא רושם את השטר בלשכת רישום המקרקעין, כש-B לאחר מכן רוכש מ-A את המקרקעין בתום לב ורושם את השטר בלשכת רישום המקרקעין ללא התייחסות לדמי אחזקה, B לא יהיה מחויב לאותם תשלומי דמי אחזקה.
שלישית, מדובר בזכות או חובה הנוגעת ישירות למקרקעין, touch and concern. היינו מגדילה או מגבילה את המקרקעין. לדוגמא אם בשטר ישנו איסור על בעל המקרקעין לפתוח מוסך שיתחרה במוסך הסמוך – אין ההגבלה המדוברת נוגעת ישירות למקרקעין עצמו, ולכן היא איננה עונה על התנאי של touch and concern.

גלילה לראש העמוד