התערבות בית משפט

בין משפט מוסמך להתערב בסכסוך שבין הצדדים בכל הנוגע להקלה. הקלה שנוצרת באופן הזה מכוּנה: scope. הקו המנחה של בית המשפט יהיה לאתר את היקף ותנאי ההקלה במועד מתן ההקלה. היינו כוונה סבירה בתום של הצדדים במועד מתן ההקלה, reasonable intent of the original parties, וכן quasi – easement. יחד עם זאת כמובן שבית המשפט לא ישנה מה שהוסכם עליו באופן מפורש.

גלילה לראש העמוד