זיקת הנאה

זיקת הנאה מכוּנה: appurtenant rights.
זיקת הנאה, appurtenance, הינה זכות שניתנת לקרקע או לבעל קרקע אחרת המכוּנה: dominant tenement . הזכות ניתנת על ידי בעל מקרקעין אחר הכפוף לזכויות – אשר יכונה: servient tenement.
נניח שעל מנת להיכנס לחניה של הבניין שלנו, עלינו לנסוע דרך מעבר ששייך לבניין הסמוך אלינו. זה קורה פעמים רבות. הצדדים חותמים על חוזה של 'זיקת הנאה'. בדוגמא הספציפית הזו זיקת ההנאה מכוּנה: easement.

גלילה לראש העמוד