זכויות במקרקעין

הזכויות במקרקעין מתחלקות למספר סוגים, fee ownership. הזכות הגבוהה ביותר או החזקה ביותר הינה זכות הבעלות: fee/ fee simple/ fee simple absolute estate. כאשר הזכויות כפופות למגבלות הרי שיש לנו: fee simple qualified.
בעבר היה נהוג לכנות את הזכויות כחבילת זכויות, bundle of rights. הכוונה הייתה כי לבעל הזכויות במקרקעין יש מספר זכויות, כל זכות מעין מקל, וביחד מקבץ של מקלות – bundle. לדוגמא לבעל זכויות בבית יש זכות לגור בבית, הזכות למכור את הבית, הזכות לסלק פולשים מהבית, הזכות לשעבד את הבית הזכות להוריש את הבית וכדו'.

גלילה לראש העמוד