זכויות חלקיות במקרקעין

מי שיש לו בעלות במקרקעין יכול כמובן להעביר או לוותר על חלק מזכויותיו. כאשר בעל מקרקעין מוותר או מעביר חלק מזכויותיו במקרקעין הוא נשאר עם partial interest. מסיבה זו כאשר בעל זכויות אשר מסר את זכויותיו לאחר, נניח בשעבוד, ההליך כונה: breaking up the bundle of sticks.
כאשר בעל בית משכיר את הבית הוא נשאר עם זכות אשר כפופה לשוכר, leased fee estate/ fee title that is subject to a lease. כאשר בעל הבית משכיר לכל החיים את הבית אז בעל הבית נשאר עם זכות remainderman/ remainder estate. השוכר מצידו יש זכויות life estate.
כאשר בעל מקרקעין משעבד את זכויותיו בקרקע לטובת משכנתא, הוא יכונה בעל זכויות equity, יחד עם הבנק על המקרקעין.
כאשר המדובר בדירה בבניין משותף, הרי שלכל השכנים undivided interests ברכוש המשותף. קרי מעלית, כניסה לבניין, החצר ועוד.
ניתן לתת רשימה של מקרים שבהם בעל זכויות במקרקעין מחליט מבחירה חופשית לצמצם את זכויותיו: lease fee estate, leasehold estate, life estate and remainder interest, undivided interest in commonly held property, easement appurtenant to other properties, timeshare, cooperative, ownership subject to financial obligation, air rights…
חשוב להבין את עניין bundle of rights ועל האפשרות לוותר על מספר זכויות כי זה נוגע באופן ישיר בשמאות. למשל מי שיש לו זכויות בעלות מקרקעין אבל הוא ויתר על זכויות אוויר שלו, אז השוֹוי של המקרקעין פחות.

גלילה לראש העמוד