זכויות שימוש במקרקעין

ישנן זכויות במקרקעין שאינן זכויות קנייניות, nonpossessory interests. זכויות אלו הינן זכויות לשימוש במקרקעין הזולת, use land possessed by someone else. ישנן מספר אפשרויות למתן זכויות אלו: easements, profits, covenants, servitudes, etc.
זכויות אלו הינן בעלות מאפיינים דומים – ניתנות בדרכים דומות, עם מגבלות דומות, ואף מסתיימות בדרכים דומות: operation, coverage creation, and termination. עם זאת לכל מאפיין יש שוני ייחודי, ובמיוחד בכל הנוגע ל'אכיפה' של הזכות.

גלילה לראש העמוד