יצירת הקלה במקרקעין

הדרך הרגישה ליצור הקלה הינה באמצעות אחת מהדרכים הבאות:
בגלל שהקלה הינה 'זכות במקרקעין', interest in land, אז חלים הכללים של: Statute of Frauds. משכך, על יוצרי ההקלה לעשות כן בכתב. אם באמצעות כתב או באמצעות שטר.
ישנה הקלה בצורה של express reservation. כאשר המוכר של מקרקעין משאיר לעצמו את הרשות לבצע 'הקלה' במקרקעין הנמכרים. כאן, באופן יוצא מהכלל – הזכות הינה אישית של המוכר ואיננה ניתן להעברה.
הקלה במשתמע – implication. כאן מדובר בהתערבות בית משפט המכריע בדרך מתן הקלה.
ישנה הקלה אשר נובעת בד בבד עם חלוקת קרקע לחלקות קטנות יותר – subdivision plat.
כך גם ישנה הקלה כאשר אין ברירה ובעל מקרקעין כלוא ללא יכולת גישה. המדובר בהקלה מסוג: necessity. אך כאשר ההכרח מתבטל גם ההקלה מתבטלת.
ישנה הקלה המעוגנת בתסריט: prescription. כאן לבעל זכות ההקלה זכויות adverse possession בחלקה הנהנית. התנאים להיווצרות הקלה כזו: כי הנהנה לא החביא את זכותו – open and notorious, השימוש לא הייתה בניגוד לרצונו של בעל המקרקעין. השימוש נעשה באופן מתמשך, continuous use. המקרקעין אינם של הציבור או גוף ציבורי.

גלילה לראש העמוד