כמות ההשוואות הנדרשות

השמאי יבצע בדיקת עסקאות בנות השוואה, אך אין הנחיות מדויקות בנוגע לכמות העסקאות שעל השמאי לבסס את ההשוואה. כמות העסקאות תלויה, בחלקה, בדימיון בין העסקאות בנות ההשוואה לבין בית הנישום. כך לדוגמא ניתן לומר שככל שהבתים בני ההשוואה 'דומים' יותר לעסקה המדוברת, כך ניתן להסתפק בעסקאות מעטות יותר. יספיקו 3 עסקאות בנות השוואה. אך כמובן שיש יוצאים מהכלל. נניח בשוק של 'קונים' שבהם בפרק זמן קצר יחסית נעשו עסקאות רבות, אך לפני ואחרי – בוצעו רק עסקאות בודדות.
בהתבססות על נתונים סטטיסטיים אין להסתפק בעסקאות בודדות אלא בכל זאת צריכים מספר מינימאלי של עסקאות כדי לבסס את המחקר. נניח לפחות 20 עד 30 מקרים.

גלילה לראש העמוד