ליקויים בתקן

כאן אנחנו מגיעים לנקודה החשובה ביותר. הזכרתי במקום אחר כי הבית חייב לעמוד בתקן housing code. במקרה שהשוכר או אפילו צד ג' נפגעו בגלל שהבית איננו עומד בתקן, יש סיכוי סביר שבית המשפט יחייב את הבעלים בנזק. גם אם השוכר חייב בכך מצד הסכם השכירות. ואם לא די בכך, הרי שבית המשפט עלול להגיע למסקנה כי בעל הבית חייב בנזק ללא צורך בהוכחת 'נסיבות' התאונה – negligence per se. או במקרים חמורים פחות בית המשפט יקבע כי בעל הבית חייב משום evidence of negligence. מה שגורם לבעל הבית להיות בעמדת התגוננות לא נעימה בכלל.

גלילה לראש העמוד