מדידת שטחים של הבית

בבתים צמודי קרקע, detached residential housese, השמאי מבצע מדידת שטחים ברוטו של הבית, floor plan. הכוונה למדידה חיצונית של קירות קיצוניים של הבית, מה שמכוּנה 'קונטור של הבית', exterior of the building. כולל את הקירות החיצוניים של הבית. אך לכך יש יוצאים מהכלל. למשל לפי תקן ANSI – American National Standards Institute, ישנם חלקים שאינם נכללים במדידה זו, למשל חלקי בית אשר מוקפים בחלונות שנקראים bay windows, אם אלו אינם מגיעים עד לרצפת הבית.
בדירות מסוג townhouses and condominium units, בדרך כלל המדידה היא פנימית, interior measurements. זאת משום שלא פרקטי למדוד את קונטור הדירה. אבל השמאי מוסיף למדידה את עובי הקיר החיצוני ומחצית מהקיר המפריד בינו לבין דירות אחרות בבניין.
לפי תקן FHA וגם FNMA שטח המגורים, living area, בבתים צמודי קרקע, detached homes, כולל רק את הבנוי מעל הקרקע, above grade. ולפי תקן ANSI השטחים המאוכלסים מתחת לקרקע, below grade finished areas, מחושבים בנפרד.
אגב, בקומות אשר חלק מהן מתחת לקרקע וחלק מעל הקרקע – יחושב הכול כקומה מתחת לקרקע. צריך להדגיש כי חלקי הבית אשר אינם גמורים למגורים, unfinished area, יצוינו בדוח ברשימה נפרדת.

גלילה לראש העמוד