מום נסתר

בזמן מסירת החזקה בבית לידי השוכר, על המשכיר להצהיר ולדווח לשוכר על הליקויים בטיחותיים שבבית. בכל הנוגע לליקויים נסתרים, concealed dangerous condition, אם המשכיר יודע על קיומם, או שהיה עליו לדעת, ולא חשף אותם – הרי שיש לו אחריות בגין כך.
מנגד, הכלל הוא, שאם המשכיר כן חשף את הליקויים כפי שנדרש ממנו, מאותו מועד ואילך הוא איננו חב כלפי השוכר או מי מטעמו בכל הנוגע לאותם ליקויים.
כאשר הבית מושכר לתקופה קצרה של שלושה חודשים או פחות, והבית מגיע מרוהט, ושוכר לא נדרש להכניס ריהוט משלו – הרי שיש חובה מוגברת לבעל הבית גם בפגמים ברהיטים, ככל שיימצאו.
כיום המגמה של בתי המשפט הינה כי בעל הבית אחראי באופן כללי על ליקויים סבירים, general duty of reasonable care, אשר יתרחשו בבית בתקופת השכירות כל עוד השוכר הודיע על קיומם לבעל הבית.

גלילה לראש העמוד