מועד העברת הזכויות

בכל הנוגע למועד המדויק של העברת הזכויות הרי שאין תמימות דעים האם הן במועד המשלוח, delivery. כי במקרה כזה הזכויות עוברות 'רטרואקטיבי' למועד מסירת הזכויות או במועד המשלוח, relates back.

גלילה לראש העמוד